Το σωματείο καταχωρήθηκε στα μητρώα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στις 6 Μαίου 2021.

Μπορείτε να δείτε το καταστατικό.